Logo Ver sur Mer
Logo Ver-sur-Mer Drucken

Kontakt Rathaus

Mairie Sekretäre : Mmes Lefèvre et Gaulard

  • Lundi-Mardi-Vendredi de 9h15 à 12h15
  • Mardi de 16h à 19h

Adresse: 4 Platz Amiral Byrd

14114 Ver Meer

Telefonieren : 02 31 22 20 33 - Faxen : 02 31 21 18 34
E-Mail : commune.versurmer @ wanadoo.fr -

 


Ver-sur-mer | https://www.versurmer.fr